Dom pomocy studentom

Dom pomocy studentom

Nowo wybudowany obiekt użyteczności publicznej w ścisłej zabytkowej zabudowie miejskiej. CEL Ogrzewanie i chłodzenie budynku. Uzyskanie jak najniższych kosztów eksploatacyjnych. Brak dostępnego terenu wokół obiektu na ewentualne instalacje. ROZWIĄZANIE Wykonano badanie struktury gruntu za pomocą specjalnej sondy na jego podstawie określono dokładnie liczbę i głębokość wymienników gruntowych. Ze względu na brak miejsca całe dolne źródło […]