Fabryka kosmetyków Bell 2

Fabryka kosmetyków Bell 2

Nowobudowany obiekt przemysłowy. Hale produkcyjne mieszczące maszyny emitujące duże ilości ciepła oraz pomieszczenia magazynowe. CEL Ograniczyć do minimum koszt ogrzewania obiektu oraz zapewnić stosowną ilość chłodu do procesu technologicznego. ROZWIĄZANIE Zastosowano innowacyjny pomysł na magazynowanie ciepła w ziemi wokół budynku. Jego nadmiar odbierany z urządzeń produkcyjnych jest kierowany do odwiertów ziemnych. Wygrzany w ten sposób […]

Laboratorium Linegal Chemicals

Producent odczynników chemicznych dla sektora badawczego, przemysłowego oraz wielu budżetowych instytucji o profilu chemicznym, medycznym, biologicznym i ochrony środowiska. CEL Zapewnić przy minimalnych kosztach eksploatacyjnych w nowo budowanym obiekcie o powierzchni 2 200m2 stabilne warunki klimatyczne przez wszystkie pory roku oraz ze względu na planowaną wewnątrz produkcję szkodliwych chemikaliów, wysokowydajną wentylację. ROZWIĄZANIE W celu znacznego […]