Budynek biurowy z halą produkcyjną

Budynek biurowy z halą produkcyjną

Nowo wybudowany obiekt przemysłowy z zapleczem biurowym. Hale produkcyjne mieszczące maszyny emitujące duże ilości ciepła oraz pomieszczenia magazynowe. CEL Ograniczyć do minimum koszt ogrzewania obiektu oraz zapewnić stosowną ilość chłodu do procesu technologicznego. ROZWIĄZANIE Zastosowano innowacyjny pomysł na magazynowanie ciepła w ziemi wokół budynku. Jego nadmiar odbierany z urządzeń produkcyjnych jest kierowany do odwiertów ziemnych. […]

Siedziba firmy Omnigena

Zespół budynków magazynowo-biurowych Omnigena CEL Zapewnienie komfortowej temperatury zimą i latem w pomieszczeniach biurowych. Zminimalizowanie wydatków eksploatacyjnych. ROZWIĄZANIE Zastosowano pompę ciepła EUROS GEO zasilającą ogrzewanie podłogowe i klimakonwektory oraz wentylację z odzyskiem ciepła w postaci rekuperatorów EUROS. Zainstalowany system pozwala na wykorzystanie tzw. freecooling’u czyli prawie darmowego chłodzenia obiektu. KORZYŚCI Dzięki wykonanej instalacji udało się […]