Szkoła podstawowa w Chotomowie

Szkoła podstawowa w Chotomowie

Jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce. Szkoła o łącznej powierzchni ok. 5 000 m2. Znajduje się w niej 28 sal lekcyjnych, pomieszczenia administracyjne i pomocnicze, świetlica oraz sala gimnastyczna
o powierzchni 222 m2. Budynek przeznaczony jest dla około 700 dzieci.

CEL

Inwestor oczekuje obiektu o bardzo niskich kosztach utrzymania i jednocześnie maksymalnego komfortu dla dzieci i nauczycieli. Należy zapewnić wentylacje, która dostarczy właściwą ilość świeżego powietrza dla tak dużej liczby dzieci a jednocześnie pozwoli na zaoszczędzenie ciepła traconego przy konwencjonalnym wietrzeniu sal.
Należy też, w zależności od pory roku, ogrzewać i chłodzić pomieszczenia.

ROZWIĄZANIE

Szkoły są specyficznymi obiektami, w salach zajęcia odbywają się w różnych godzinach. Na lekcji może znajdować się kilkadziesiąt osób a na przerwie sala świeci pustkami. Wentylacja musi szybko nadążać za tymi zmianami dopasowując swoją wydajność do gwałtownie zmieniających się potrzeb. W energooszczędnej szkole zastosowano szereg autonomicznych układów wentylacyjnych opartych o rekuperatory EUROS, po jednym na każdą salę lekcyjną. Rekuperatory EUROS mają wbudowane czujniki jakości powietrza stale monitorujące zawartość CO2
i wilgotności, pozwalając na dopasowanie szybkości wentylacji do chwilowych potrzeb. W sali gimnastycznej zastosowano dwie centrale wentylacyjne EUROS PRO. Dla zapewnienia ogrzewania i chłodzenia zastosowano bardzo ciche klimakonwektory EUROS SLIM pozwalające na precyzyjną regulację temperatury powietrza.

KORZYŚCI

Obniżenie kosztów eksploatacji o 80% w stosunku do konwencjonalnych budynków, znaczące podniesienie komfortu pracy dla uczniów i nauczycieli.

Parametry projektu

Rodzaj obiektu: Gminna szkoła podstawowa
Powierzchnia: 5 000 m2
Rok budowy: 2010 - 2014
Inwestor: Gmina Jabłonna
Partnerzy projektu: Gmina Jabłonna
Zastosowane typy urządzeń: Rekuperatory EUROS o sprawności od 300 do 900 m3/h, przemysłowe centrale wentylacyjne EUROS PRO o sprawnościach od 1200 do 2500 m3/h.