Hotel 4* – Pałac Galiny

Hotel 4* – Pałac Galiny

Zabytkowy obiekt, którego historia sięga XVI wieku. Wzniesiony na terenach dawnych Prus Książęcych na siedzibę rodu von Eulenburg. Kilkukrotnie przebudowywany, ograbiony doszczętnie po drugiej wojnie światowej.
Przejęty przez PRL-owskie władze, nie znajdując zastosowania popadł w ruinę.
Od 1995 roku po wykupieniu przez prywatnych właścicieli odzyskuje swój pierwotny blask.

CEL

Ekonomicznie ogrzewać, chłodzić i wietrzyć zespół pałacowy. Proces ma zachodzić w pełni automatycznie,
bez konieczności zatrudniania pierwotnej ilości personelu. Zachować oryginalną architekturę, wszelkie instalacje
w obiekcie muszą pozostać niewidoczne i nie mogą budzić sprzeciwu konserwatora zabytków.
Konieczne odwierty nie mogą powodować strat w delikatnej tkance pałacowych ogrodów.

ROZWIĄZANIE

Obecnie przeznaczeniem zespołu pałacowego Galiny jest działalność hotelarska. Niesie to za sobą potrzebę dostosowania systemu grzewczo-chłodniczego do częstych zmian w zakwaterowaniu. Temperatura w wolnych pokojach może być obniżona zimą i podwyższana latem a w momencie pojawienia się gości, szybko dostosować się do ich oczekiwań. By temu sprostać w obiekcie tej wielkości zastosowano kaskadę pomp ciepła EUROS GEO PRO. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na ciepło lub chłód włączają się odpowiednio kolejne jednostki dopasowując swoje zużycie energii do chwilowych potrzeb. Sterowaniem jest możliwe dzięki systemowi EUROS EMS. Umieszczone w pomieszczeniach klimakonwektory bardzo szybko dostosowują temperaturę powietrza do oczekiwań gości. Do wietrzenia pałacowych wnętrz użyto bardzo oszczędnych przemysłowych central wentylacyjnych EUROS PRO. Dzięki wbudowanym czujnikom jakości powietrza doskonale dopasowują one wydajność wietrzenia do chwilowych potrzeb.

KORZYŚCI

Gruntownie unowocześniono zabytkowy obiekt. Rezygnując z pierwotnych źródeł ciepła zmniejszono koszt utrzymania przy jednoczesnym podwyższeniu komfortu. Uzyskano możliwość chłodzenia. Brak palenisk korzystnie wpływa na czystość powietrza w najbliższym otoczeniu pałacu pozwalając w pełni cieszyć się jego ogrodami. Całość jest w pełni zautomatyzowana i nie wymaga już zaangażowania służby przewidzianej w XVI wieku.

Parametry projektu

Rodzaj obiektu: Hotel 4*
Powierzchnia: 6 500 m2
Rok budowy: 2017
Inwestor: Inwestor prywatny
Moc: 350 kW
Oszczędności eksploatacyjne, roczne: Roczne koszty eksploatacyjne 35 000 zł
Zastosowane typy urządzeń: Przemysłowe pompy ciepła EUROS GEO PRO, przemysłowe centrale wentylacyjne EUROS PRO o sprawnościach od 2000 do 6500 m3/h, system automatyki EUROS EMS.