Nasze Innowacje

 Innowacyjne technologie

Nieustanne zwiększanie efektywności i funkcjonalności produkowanych
przez nas urządzeń to motto działu Innowacje, składającego się
z doświadczonych inżynierów wspieranych w swoich badaniach przez naukowców z Politechniki Warszawskiej i Instytutu Maszyn Przepływowych PAN. Unikalne rozwiązania techniczne, będące owocami prac działu Innowacje, są przedmiotami szeregu zgłoszeń patentowych. Posiadamy
w naszych centralach wentylacyjnych opatentowany wymiennik z czystej miedzi posiadający certyfikat CU+. Wyniki badań optymalizacyjnych
i rozwojowych są podstawą opracowania konstrukcji oferowanych przez nas produktów.

 Kontrola i diagnostyka

Dział Innowacje dysponuje rozbudowanym laboratorium, wyposażonym
w komorę klimatyczną, bezechową, helową oraz stanowisko do pomiarów przepływów powietrza. Laboratorium wyposażone jest w wysokiej klasy sprzęt pomiarowy gwarantujący rzetelność badań. Komora klimatyczna pozwala na bardzo precyzyjne określenie rzeczywistej sprawności urządzeń co przekłada się na dokładne obliczenia przyszłych kosztów eksploatacyjnych. W komorze bezechowej badamy poziom hałasu emitowanego przez nasze produkty
a w helowej wychwytywane są najmniejsze nieszczelności w układach
pomp ciepła.

 Zaawansowane procesy produkcji

Naszym celem jest tworzenie produktów o ponadprzeciętnej żywotności.
Montaż układu chłodniczego regulują precyzyjne procedury pozwalające
zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia. Połączenia wykonywane są
przy pomocy lutowania wodorowego. Ta nowoczesna metoda pozwala
na wykonanie spoin o dużej wytrzymałości i nie generuje zanieczyszczeń
mogących obniżyć trwałość układu. Każda pompa ciepła po zmontowaniu
jest badana detektorem gazów eliminując wady jeszcze na etapie montażu.

 Ergonomia i wzornictwo

W procesie tworzenia produktu szczególną uwagę przywiązujemy do badań
nad ergonomią naszych urządzeń. To właśnie one decydują o późniejszym
komforcie obsługi i zadowoleniu użytkowników.

Nawet najlepsze urządzenie musi ujrzeć światło dzienne więc istotną rolę
pełni tu również projektowanie wzornicze nadające naszym urządzeniom
niepowtarzalny wygląd świadczący o oryginalności zarówno konstrukcyjnej
jak i estetycznej.

 EMS – System zarządzania energią

EUROS Energy Management System składa się z urządzeń EUROS – rekuperatorów oraz pomp ciepła zarządzanych przez EUROS Computer
za pomocą algorytmów optymalizacyjnych. Sieć czujników pozwala na szybką reakcję urządzeń na zmienne warunki pracy takich jak wyłączanie wentylacji
w pustych pomieszczeniach czy dostosowywanie mocy ogrzewania
do warunków pogodowych. EMS łączy urządzenia w inteligentną sieć analizującą informacje z czujników i rozdzielającą zadania do poszczególnych urządzeń łącząc ich pracę tak aby stanowiły jedno urządzenie.

 Certyfikaty jakościowe

Nasze produkty posiadają wysokie parametry techniczne i użytkowe co zostało
potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami. Nasze pompy ciepła spełniły
wymagania i zyskały akceptację międzynarodowych instytutów. Rekuperatory
spełniają wymagania Passive House a dodatkowo dzięki opatentowanemu
wymiennikowi z miedzi uzyskały certyfikat Cu+. Potwierdza on właściwości
przeciwdrobnoustrojowe naszego rozwiązania, czyniąc go bezkonkurencyjnym
w takich miejscach jak szpitale czy laboratoria.

Najważniejsze certyfikaty:

– Passive  House
– Antimicrobal Copper Cu+
– Atest Higeniczny