FAQ

Co to jest budynek energooszczędny?

Dom niskoenergetyczny – obiekt, który cechuje niższe niż w przypadku tradycyjnego budownictwa zapotrzebowanie na ciepło. Nazywany jest też domem energooszczędnym.

Zapotrzebowanie na ciepło dla domu niskoenergetycznego kształtuje się na poziomie od 30 do 60 kWh/ (m2•rok). W przypadku budynku tradycyjnego wzniesionego zgodnie z obowiązującymi przepisami wartość ta wynosi od 90 do 120 kWh/ (m2•rok). Dom pasywny potrzebuje poniżej 15 kWh/ (m2•rok).

Charakterystyka domu niskoenergetycznego

Obiekty wznoszone w standardzie domu niskoenergetycznego mają dobrą izolację przegród zewnętrznych i okna o niskim współczynniku przenikania ciepła. Szczególną uwagę poświęca się miejscom, w których na skutek przerwania ciągłości izolacji cieplnej mogą tworzyć się tzw. mostki termiczne. Nie stosuje się w nich okien połaciowych.

Stosunek powierzchni przegród zewnętrznych do kubatury budynku jest z reguły niższy niż w tradycyjnych obiektach. Pomieszczenia są tak usytuowane, by można było korzystać z energii słonecznej do ich dogrzewania i oświetlania (tzw. ogrzewanie pasywne).

Stosuje się wyłącznie wentylację mechaniczną z rekuperacją, aby wykorzystywać ciepło zawarte w powietrzu usuwanym na zewnątrz jako urządzenie dodatkowe stosuje się gruntową czerpnię powietrza.

Technologie stosowane w domach niskoenergetycznych

Aby obniżyć zużycie energii, w domach niskoenergetycznych, podobnie jak w domach pasywnych, powszechnie stosuje się kolektory słoneczne, pompy ciepła, rekuperatory czy gruntowe wymienniki ciepła służące do pozyskiwania energii termalnej ze źródeł odnawialnych.
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Dom_niskoenergetyczny

Co to jest budynek pasywny?

Dom pasywny – standard wznoszenia obiektów budowlanych, który wyróżniają bardzo dobre parametry izolacyjne przegród zewnętrznych oraz zastosowanie szeregu rozwiązań, mających na celu zminimalizowanie zużycia energii w trakcie eksploatacji. Praktyka pokazuje, że zapotrzebowanie na energię w takich obiektach jest ośmiokrotnie mniejsze niż w tradycyjnych budynkach wznoszonych według obowiązujących norm.

Dom pasywny to nowa idea w podejściu do oszczędzania energii we współczesnym budownictwie. Jej innowacyjność przejawia się w tym, że skupia się ona przede wszystkim na poprawie parametrów elementów i systemów istniejących w każdym budynku, zamiast wprowadzania dodatkowych rozwiązań.

W domach pasywnych redukcja zapotrzebowania na ciepło jest tak duża, że nie stosuje się w nich tradycyjnego systemu grzewczego, a jedynie dogrzewanie powietrza wentylacyjnego. Do zbilansowania zapotrzebowania na ciepło wykorzystuje się również promieniowanie słoneczne, odzysk ciepła z wentylacji (rekuperacja), a także zyski cieplne pochodzące od wewnętrznych źródeł, takich jak urządzenia elektryczne i mieszkańcy. Idea domów pasywnych nie jest opatentowana, zastrzeżona ani nie podlega innym formom ochrony prawnej. Możliwe jest wznoszenie domów pasywnych w różnych technologiach budowlanych.

Dom pasywny wyróżnia bardzo niskie zapotrzebowanie na energię do ogrzewania – poniżej 15 kWh/(m²•rok). Oznacza to, że w ciągu sezonu grzewczego do ogrzania jednego metra kwadratowego mieszkania potrzeba 15 kWh, co odpowiada spaleniu 1,5 l oleju opałowego, bądź 1,7 m³ gazu ziemnego, czy też 2,3 kg węgla.

Dla porównania, zapotrzebowanie na ciepło dla budynków konwencjonalnych budowanych obecnie wynosi około 120 kWh/(m²•rok) czyli 8X więcej niż w przypadku ogrzewania domu pasywnego.

Istotą budownictwa pasywnego jest maksymalizacja zysków energetycznych i ograniczenie strat ciepła. Aby to osiągnąć wszystkie przegrody zewnętrzne posiadają niski współczynnik przenikania ciepła. Ponadto zewnętrzna powłoka budynku jest nieprzepuszczalna dla powietrza. Podobnie stolarka okienna wykazuje mniejsze straty cieplne niż rozwiązania stosowane standardowo. Z kolei system nawiewno-wywiewnej wentylacji zmniejsza o 75-90% straty ciepła związane z wentylacją budynku. Rozwiązaniem często stosowanym w domach pasywnych jest gruntowy wymiennik ciepła. W okresie zimowym świeże powietrze po przefiltrowaniu przechodzi przez to urządzenie, gdzie jest wstępnie ogrzewane.

Następnie powietrze dostaje się do rekuperatora, w którym zostaje podgrzane ciepłem pochodzącym z powietrza wywiewanego z budynku. Charakterystyczny dla standardu budownictwa pasywnego jest fakt, że w przeważającej części zapotrzebowanie na ciepło zostaje zaspokojone dzięki zyskom cieplnym z promieniowania słonecznego oraz ciepłu oddawanemu przez urządzenia i przebywających w budynku ludzi. Jedynie w okresach szczególnie niskich temperatur stosuje się dogrzewanie powietrza nawiewanego do pomieszczeń.

Obecnie koszt budowy domu pasywnego w Polsce to 8 do 15 procent (a nawet do 35%) więcej w stosunku do budowy standardowej. W Niemczech koszty dodatkowe wynoszą jedynie 3-8 procent.

Ciekawostki:

 • Pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej budynek pasywny z niezbędnymi certyfikatami Instytutu Domów Pasywnych w Darmstadt powstał w 2006 r. w Smolcu pod Wrocławiem.
 • 3 lutego 2011 roku w Słomnikach w woj. małopolskim uroczyście otwarto pierwszą w Polsce halę sportową wybudowaną w technologii budynku pasywnego.

źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Dom_niskoenergetyczny

1. Co to jest rekuperator?

Rekuperator EUROS to centrala wentylacyjna składająca się z unikalnego, wysokowydajnego, wirowo – przeciwprądowego wymiennika ciepła, dwóch energooszczędnych wentylatorów oraz dwóch filtrów powietrza – nawiewnego i wyciągowego. Całość zamknięta jest w estetycznej, bardzo dobrze zaizolowanej, zarówno pod względem akustycznym jak i termicznym, obudowie.

Wszystkie rekuperatory EUROS są wyposażone w 100% by-pass (obejście wymiennika ciepła) z automatyczną regulacją, recyrkulację powietrza oraz mogą współpracować z dodatkowymi wymiennikami ciepła (typu powietrze-woda czy freon-woda) zarówno po stronie czerpni powietrza jak i nawiewu na dom.

Rekuperator jest podłączony do systemu kanałów wentylacyjnych:

 • wyciągowych z pomieszczeń, w których powstają zapachy tj. kuchnia, łazienki, toalety, garderoby,
 • nawiewnych do pomieszczeń czystych tj. pokoi, sypialni, salonów.

Powietrze wyciągane z domu ogrzewa powietrze nawiewane do domu przy jednoczesnym braku możliwości mieszania się obu strumieni w rekuperatorze. Dzięki rekuperatorom EUROS proces ten odbywa się z 90% sprawnością (liczoną średnio rocznie). Oznacza to, że przy  temperaturze -10C na zewnątrz i +20C wewnątrz domu, świeże powietrze nawiewane do pomieszczeń będzie miało temperaturę na poziomie +17C bez wkładu jakiejkolwiek energii z zewnątrz (tj. takiej, za którą musimy zapłacić).

2. Po co stosować rekuperację (system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła)?

Istnieją trzy podstawowe powody, dla których warto stosować system wentylacji oparty o rekuperatory EUROS:

 1. Ekonomia
 2. Komfort
 3. Zdrowie

Warto zdać sobie sprawę, że mniej więcej 90% życia przebywamy w zamkniętych pomieszczeniach. W tym czasie nasz organizm potrzebuje tlenu oraz świeżego, czystego powietrza bez cząsteczek i drobnoustrojów, które mogą powodować choroby czy podrażnienia. Nie wszyscy mają świadomość, że otaczające nas elementy wyposażenia typu meble, dywany, wykładziny, farby itd. emitują substancje, które osiągając wysokie stężenia, mogą być szkodliwe dla zdrowia.

Zachowanie komfortu życia wymaga zatem intensywnego wietrzenia pomieszczeń.

Wymiana powietrza w pomieszczeniu z utrzymywaną stałą temperaturą wymaga zatem jego ogrzewania. W standardowym rozwiązaniu w budynku mamy tzw. wentylację grawitacyjną. Polega ona na tym, że przez nieszczelne okna wpada zimne powietrze, które ogrzewa się od instalacji grzewczej (np. grzejnika), a następnie ciepłe wylatuje kominem.

Warto uświadomić sobie, że ten proces kosztuje nas w ciągu całego sezonu grzewczego, dla np. warunków klimatycznych Warszawy, około  3100kWh energii na każde 100 m3/h wymienianego strumienia powietrza. Można w przybliżeniu przyjąć, że jest to minimalny strumień powietrza konieczny do zwentylowania domu o powierzchni 100m2.

Oznacza to, że na każde 100m2 powierzchni domu rocznie ogrzewanie powietrza wentylacyjnego kosztuje około 1500 zł przy ogrzewaniu gazem płynnym lub prądem, 700zł przy ogrzewaniu gazem ziemnym, a tylko 350 zł przy ogrzewaniu pompą ciepła!

Warto również zwrócić uwagę, że na każde 100m3/h strumienia powierza musimy zainstalować system grzewczy o mocy minimum 1360W. Dzięki zastosowaniu rekuperatorów EUROS możemy zmniejszyć rachunki za ogrzewanie powietrza wentylacyjnego o 90% oraz zmniejszyć moc systemu grzewczego konieczną do ogrzewania powietrza wentylacyjnego również o 90%.

W zależności od konstrukcji przegród i zastosowanych okien, udział energii związanej z ogrzewaniem powietrza wentylacyjnego może stanowić od 20% do 90% w całkowitym bilansie energetycznym budynku.

Stosowanie rekuperatorów EUROS jest zatem ze wszech miar ekonomiczne, przyczynia się do obniżenia rachunków za ogrzewanie oraz zmniejszenia całkowitego kosztu inwestycyjnego związanego z instalacją grzewczą w budynku. Rozwiązania oparte o rekuperatory EUROS  powinny być podstawowym systemem każdego energooszczędnego budynku.

Warto również zwrócić uwagę, że świeże powietrze jest podstawą dobrego samopoczucia i zdrowia mieszkańców. Przypomnijmy sobie, że gdy boli nas głowa bardzo często wystarczy wyjść na chwilę na świeże powietrze, aby ból ustąpił. Ból głowy jest bardzo często pierwszym objawem złej jakości powietrza i swego rodzaju ,,krzykiem o tlen’’. Osoby z wrażliwymi górnymi drogami oddechowymi zapewne nie raz miały uczucie drapania w gardle czy pieczenia oczu zaraz po wejściu do dusznego pomieszczenia.  Wszystkie te objawy to sygnały od naszego organizmu, informujące o tym, że powietrze, które nas otacza, nie służy naszemu zdrowiu.

System wentylacji mechanicznej oparty o rekuperatory EUROS jest gwarantem zdrowego mikroklimatu w Twoim domu.

Inny przykład to sala wykładowa czy sala szkolna. Każdemu z nas zdarzały się zapewne problemy z sennością na lekcjach czy wykładzie. Oczywiście mogło to być spowodowane ,,ciężarem’’ wykładanego tematu lub jakością jego przekazywania, ale czy nie było czasem tak, że zawsze po otwarciu okna następowała poprawa percepcji ? Oczywiście bardzo często wiązało się to z protestem kolegów narażonych na zimne strumienie powietrza wpadające przez okno i powodujące dyskomfort termiczny. Warto jednak sobie uświadomić, że człowiek do efektywnej pracy i dobrego samopoczucia potrzebuje tlenu i czystego powietrza.  Brak wymiany powietrza powoduje wzrost stężenia dwutlenku węgla oraz innych szkodliwych substancji, które powodują u nas senność.

I tu tkwi istota siły stosowania systemów wentylacji mechanicznej opartej o rekuperatory EUROS. Wentylacja mechaniczna wykorzystująca rekuperatory EUROS zapewnia nam ciągły dopływ świeżego powietrza bez dyskomfortu związanego z wietrzeniem pomieszczeń i bez kosztów związanych z jego ogrzewaniem. Mamy zatem zapewnione optymalne warunki do życia, pracy i nauki.

3. Kiedy zwraca się inwestycja w rekuperacje?

Podstawowe wątpliwości, jakie mają przyszli użytkownicy, wiążą się z kosztami inwestycyjnymi związanymi z instalacją systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, opartej o rekuperator EUROS.

Przeanalizujmy to na przykładzie domu o powierzchni 150m2 i kubaturze 400m3. Wykonanie w takim budynku prawidłowo działającej wentylacji grawitacyjnej wiąże się zazwyczaj z wybudowaniem trzech kominów.

Policzymy, ile taki komin kosztuje:

 • materiały,
 • robocizna,
 • obróbka blacharska na dachu,
 • wykończenie powierzchni ponad dachem,
 • nasada kominowa.

I to wszystko razy trzy. Warto też zwrócić uwagę na powierzchnię mieszkalną, którą taki komin zajmuje. Do tego dochodzą potężne mostki termiczne, którym jest każdy z kominów. Kolejny element w kosztorysie to nawiewniki w oknach lub innego rodzaju rozszczelnienie. Suma inwestycji finansowych dla wentylacji grawitacyjnej to zatem koszt na poziomie 15 000 zł.

Reasumujac – alternatywą jest rezygnacja z budowy kominów na poczet systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, której sercem będzie rekuperator EUROS.

Odpowiedź na postawione powyżej pytanie brzmi zatem:

Inwestycja w system wentylacji oparty o rekuperator EUROS najczęściej kosztuje nie więcej niż wybudowanie standardowej wentylacji grawitacyjnej. Zatem czas zwrotu jest natychmiastowy. Co więcej, rekuperator EUROS zaczyna od pierwszego włączenia oszczędzać Państwa pieniądze i pracować na Państwa dobre samopoczucie.

Gorzej sprawy się mają, jeśli inwestor decyduje się na system wentylacji nieco za późno i kominy już zostały postawione, a pieniądze wydane. Zakładając, że minimalna wentylacja omawianego budynku powinna być na poziomie 150m3/h, a komfortowa powinna osiagnać poziom 200m3/h – 300m3/h, można przyjąć dla gazu zimnego, że roczne oszczędności wynikające z zastosowania rekuperacji wyniosą około 1000zł – 2000 zł, czyli czas zwrotu to około 7 do 15 lat.

Oczywiście im droższe źródło energii (olej opałowy, gaz płynny czy energia elektryczna), tym szybszy czas zwrotu. Pamiętajmy też, że te uproszczone rachunki nie zawierają zysków wynikających ze zmniejszenia zapotrzebowania na moc grzewczą, czyli zmniejszenia instalacji grzewczej oraz poprawy komfortu, którą nie sposób poddać jakiejkolwiek waluacji.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami w celu wyceny instalacji dla Państwa budynku.

4. Jakie są koszty eksploatacyjne rekuperatorów EUROS?

Na koszty eksploatacyjne rekuperatorów EUROS składają się dwa czynniki:

 1. Energia elektryczna zużyta przez wentylatory
 2. Koszt filtrów powietrza

Rekuperatory EUROS dzięki swej wyjątkowej konstrukcji charakteryzują się niskimi, wewnętrznymi oporami przepływu. Ta wyjątkowa cecha w połączeniu z zastosowaniem najbardziej energooszczędnych wentylatorów dostępnych na rynku powoduje, że

rekuperatory EUROS znacznie przekraczają najbardziej rygorystyczne wymagania dotyczące zużycia energii elektrycznej stawiane przez np. Passive Hause Instytut z Darmstatd.

W rekuperatorach EUROS współczynnik zużycia energii elektrycznej nie przekracza 0,3Wh/m3 przy przepływach maksymalnych, projektowanych dla danej centrali. Dla strumienia powietrza 100m3/h i ceny energii elektrycznej 0,5zł/kWh oznacza to dzienny koszt energii elektrycznej skonsumowanej przez wentylatory na poziomie 0,35zł. Trzeba tu zwrócić uwagę, że dla przepływów mniejszych od maksymalnych centrali, koszt ten znacząco spada.

5. Co to jest by-pass ?

By-pass to tak zwane obejście wymiennika ciepła. W rekuperatorach EUROS osiaga ono wynik 100%, co oznacza, że w momencie, gdy by-pass jest włączony, cały przepływ odbywa się z pominięciem wymiennika ciepła.

By-pass wykorzystujemy wtedy, gdy odzysk ciepła z wentylacji jest niekorzystny. Ma to miejsce np. w lecie, gdy w ciągu dnia jest gorąco i wtedy przepływ odbywa się przez wymiennik ciepła wraz z odzyskiem chłodu, natomiast w nocy, gdy na zewnątrz jest chłodniej niż w domu, chcielibyśmy schłodzić budynek i chłodne powietrze z zewnątrz wpuścić bezpośrednio do domu.

By-pass jest też konieczny, jeśli mamy zainstalowany gruntowy wymiennik ciepła, bo powietrze schłodzone w GWC powinno wpływać bezpośrednio do budynku bez ogrzewania w wymienniku ciepła znajdującym się w rekuperatorze.

By-pass jest wykorzystywany przede wszystkim w lecie i tylko w szczególnych przypadkach w zimie w celu szybkiego ochłodzenia wnętrza budynku.

W rekuperatorach EUROS stosujemy tylko by-pass z automatycznym siłownikiem, co oznacza, że sterowanie odbywa się całkowicie automatycznie. W praktyce otwarcie i zamknięcie by-pass’u odbywa się  co kilka godzin i praktycznie niemożliwe byłoby wykonywanie tego ręcznie.

6. Co to jest recyrkulacja ?

Recyrkulację powietrza wykorzystuje się, gdy rekuperator EUROS ma za zadanie również efektywnie chłodzić lub ogrzewać dom. Rekuperator wyposażamy w dodatkowy, wydzielony kanał do wyciągu powietrza z przedpokoju.

Powietrze wyciągane z przedpokoju przechodzi w centrali wentylacyjnej EUROS przez dodatkowy wymiennik ciepła typu powietrze-woda lub freon-woda, który ogrzewa lub chłodzi powietrze i następnie jest ono z powrotem wdmuchiwane do pokoi. Odbywa się to pominięciem odzysku ciepła. Zasadę działania można też porównać do zwykłej, popularnej farelki, która zaciąga powietrze z pomieszczenia, przepycha przez wymiennik i ogrzane wdmuchuje z powrotem do pomieszczenia.

Wykorzystanie recyrkulacji powietrza ma następujące zalety:

 1. umożliwia zwiększenie strumienia powietrza do celów grzewczych i klimatyzacyjnych, a zatem zwiększenie mocy, którą można przekazać powietrzem wentylacyjnym,
 2. zabezpiecza przed nadmiernym wysuszeniem powietrza wewnętrznego w zimie dzięki regulacji ilości dopływającego powietrza zewnętrznego,
 3. oszczędza energię w przypadku ogrzewania lub chłodzenia budynku powietrzem.

Ważne jest, aby podłączyć wyciąg z recyrkulacji w przedpokoju, ponieważ wtedy powietrze z łazienek i kuchni nie jest zawracane do pokoi.

7. Czy rekuperator może zamarznąć ?

Większość wymienników ciepła stosowanych w rekuperatorach innych marek zaczyna obrastać lodem już w temperaturze kilku stopni poniżej zera. Rekuperatory EUROS zostały wyposażone w unikalny wymiennik wirowo-przeciwprądowy, którego proces obrastania lodem zaczyna się dopiero w temperaturze poniżej -14oC. Całkowite wyeliminowanie problemu zamarzania w okresie sezonu grzewczego wymaga zastosowania gruntowego wymiennika ciepła, najlepiej w formie złoża żwirowego. Warto jednak zauważyć, że obniżenie temperatury zamarzania wymiennika w rekuperatorach EUROS  aż do -14oC pokrywa praktycznie cały sezon grzewczy, a na rzadkie przypadki spadku temperatury zewnętrznej poniżej tej wartości, rekuperator EUROS jest standardowo wyposażony w system rozmrażający.

8. Czy w domu letniskowym lub domu zamieszkałym czasowo potrzebuje wentylacji z odzyskiem ciepła (rekuperacji) ?

Każdy budynek wymaga efektywnie działającej wentylacji, również budynki użytkowane tylko przez część roku. Panuje przekonanie, że wentylacja takich budynków nie jest istotna, bo przecież ,,wykorzystuje go tylko w weekend’’.

To jednak błędne myślenie, o czym najłatwiej przekonać się po przyjeździe do takiego obiektu, w którym czuć charakterystyczny ,,stęchły’’ zapach. Dopiero wtedy zaczyna się wietrzenie i nagrzewanie obiektu.

Zła jakość mikroklimatu wewnątrz pomieszczeń spowodowana jest przez mikroorganizmy, które zaczynają się rozwijać przy zwiększonej wilgotności względnej powietrza, wynikającej najczęściej z braku wentylacji oraz obniżenia temperatury wewnętrznej.

Warto też dodać, że ilość powietrza konieczna do zapobieżenia tej sytuacji jest stosunkowo niewielka, zatem koszty eksploatacyjne systemu w okresie nieużytkowania pomieszczeń będą naprawdę niewielkie.

Każdy budynek wymaga efektywnie działającej wentylacji.

9. Czy w kanałach wentylacyjnych mogą rozwijać się szkodliwe mikroorganizmy?

Rozwój szkodliwych mikroorganizmów wymaga zaistnienia kilku warunków:

 1. dużej wilgotności powietrza,
 2. temperatury powyżej 25oC,
 3. działania wentylacji z przerwami lub obecności elementów instalacji, które zapewniają miejsca bez przepływu.

Wszystkie te warunki są spełnione np. w klimatyzacji samochodowej. Mamy tutaj krótki czas działania na zmianę z bardzo wysoką wilgotnością i wysoką temperaturą, czyli idealne warunki do rozwoju grzybów i pleśni. Dlatego taka instalacja wymaga regularnego czyszczenia i odgrzybiania.

W przypadku instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, pracującej w warunkach domu jednorodzinnego, spełnienie wymienionych wyżej warunków jest nadzwyczaj trudne. Instalacja działa cały czas, a temperatury po stronie nawiewu niezmiernie rzadko przekraczają +25oC przy jednoczesnej wysokiej wilgotności powietrza. Sytuacja nieco się komplikuje, gdy system wentylacji służy również do chłodzenia powietrza nawiewanego. W przypadku rekuperatorów EUROS już na etapie projektu zadbaliśmy o to, aby całe wykroplenie wody z powietrza odbywało się w centrali wentylacyjnej oraz aby żadne drobiny wody nie mogły się przedostać do instalacji kanałów nawiewnych. Regularnego przeglądu wymaga jedynie centrala wentylacyjna.

W praktyce, przy normalnym użytkowaniu i regularnych wymianach filtrów powietrza w centrali oraz prawidłowo wykonanej instalacji kanałów wentylacyjnych, tego typu instalacje działają prawidłowo co najmniej kilkanaście lat bez potrzeby czyszczenia kanałów.

Gdyby jednak pojawiła sie koniecznośc czyszczenia, nie stanowi to problemu technicznego, gdyż każdy system kanałów jest przystosowany do czyszczenia.

10. Czy mogę podłączyć okap w kuchni do systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem opartej na rekuperatorze EUROS?

Są trzy możliwe sposoby obsługi okapu kuchennego:

 1. wykonanie okapu z pochłaniaczem i nie podłączanie go do żadnego wyciągu,
 2. podłączenie okapu bezpośrednio do systemu wentylacji z odzyskiem ciepła,
 3. wyprowadzenie wyrzutni okapu poza budynek z pominięciem odzysku ciepła.

Pierwszy sposób jest neutralny z punktu widzenia funkcjonowania systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, opartej o rekuperator EUROS. Ma on oczywiście ograniczenia dotyczące efektywności odprowadzania zapachów z kuchni, ale należy pamiętać, że w budynku wyposażonym w instalację opartą o rekuperator EUROS  wyciąg powietrza w kuchni odbywa się cały czas. Druga ważna sprawa to fakt, że w trakcie intensywnego gotowania wydziela się też zazwyczaj duża ilość ciepła, która wymusza otwarcie okna. To oczywiście powoduje bardzo intensywną wymianę powietrza w kuchni.

Kolejny sposób jest swego rodzaju kompromisem między energooszczędnością a efektywnością wentylacji okapu, bo cała energia z gotowania jest odzyskiwana w rekuperatorze EUROS. Należy jednak pamiętać, że takie rozwiązanie ma pewne ograniczenia. Po pierwsze jest to konieczność zastosowania i regularnego czyszczenia filtrów przeciwtłuszczowych, które są elementem większości sprzedawanych na rynku okapów kuchennych.

Zaniechanie tej czynności może doprowadzić do osadzania się tłuszczu w kanałach wyciągowych, co w najlepszym razie ograniczy przepływ powietrza a w najgorszym może się stać nawet zagrożeniem pożarowym. Są to oczywiście bardzo skrajne przykłady, które przy normalnie użytkowanym budynku mieszkalnym praktycznie nie są w stanie zaistnieć. Tego typu zagrożenia występują głównie w lokalach gastronomicznych.

Drugim ograniczeniem jest stosunkowo niewielki przepływ powietrza wyciąganego przez okap. Dla przykładu: podłączenie okapu kuchennego o wydajności nominalnej 700m3 do systemu kanałów wyciągowych obsługujących centralę EUROS 300 może ograniczyć wyciąg z okapu w kuchni nawet do 250m3/h. Oczywiście wciąż jest to dosyć sporo i przy normalnym użytkowaniu powinno zapewnić komfort.

Ostatnie rozwiązanie umożliwia zastosowanie wyciągu o prawie dowolnej wydajności. Oczywiście mamy wtedy pewność, że zapachy z kuchni nie rozprzestrzenią się do innych pomieszczeń. Jest to jednak rozwiązanie bardzo kosztowne zarówno pod względem eksploatacyjnym jak i inwestycyjnym, wymaga bowiem zastosowania szczelnej przepustnicy, która zamyka otwór wyrzutowy, gdy okap nie jest używany. Bez tego elementu budynek nie będzie szczelny i zużycie energii cieplnej, nawet gdy okap nie będzie używany, wzrośnie. Oczywiście włączenie okapu powoduje również wyciąganie olbrzymich ilości ciepła z domu na zewnątrz bez jego odzysku w centrali wentylacyjnej.

11. Czy zastosowanie rekuperacji w domu pozwoli rozprowadzić ciepło z kominka?

Nie należy przeceniać roli rekuperacji w rozprowadzeniu ciepła z kominka. Wynika to z dysproporcji mocy grzewczej kominka w stosunku do zdolności do przenoszenia ciepła jakie daje ilości powietrza przetłaczanego przez budynek w celach higienicznych.

W celu efektywnego rozprowadzenia ciepła z kominka należy stosować oddzielny system kanałów, wspomagany oddzielnym wentylatorem lub lepiej wykonać system kanałów w taki sposób, aby powietrze mogło się rozchodzić tylko grawitacyjnie. Oczywiście to drugie rozwiązanie jest ograniczone odległościami i rozmieszczeniem poszczególnych pokoi względem kominka, ale w małych i średnich domach jednorodzinnych z powodzeniem stosowane.

12. Czy system rekuperacji pozwala schładzać budynek?

Sam rekuperator EUROS pozwala jedynie odzyskiwać chłód z powietrza zużytego, wyrzucanego na zewnątrz. Dzieje się to np. w lecie, gdy w budynku jest chłodniej niż na zewnątrz. System wentylacji oparty o rekuperator EUROS  zapewnia zatem świeże powietrze w każdym pomieszczeniu o temperaturze zbliżonej do temperatury wewnętrznej.

Aktywne schładzanie budynku wymaga zatem doposażenia rekuperatora EUROS w dodatkowe elementy, które pozwolą jeszcze bardziej obniżyć temperaturę powietrza nawiewanego. Mogą to być wymienniki ciepła typu freon-powietrze lub woda (lub glikol)-powietrze. Pierwszy rodzaj jest składowym systemu CLIMATEQ, który składa się z pompy ciepła typu-powietrze – powietrze. Jednostka wewnętrzna znajduje się w rekuperatorze EUROS, a jednostka zewnętrza jest umieszczona na zewnątrz budynku. Obie części połączone są rurociągiem freonowym.

Kolejny sposób to wykorzystanie drugiego rodzaju wymienników i połączeniu ich albo z pompą ciepła EUROS GEO albo gruntowym wymiennikiem ciepła w wersji glikolowej. Ta wersja zapewnia minimalne koszty eksploatacyjne, a dodatkowo sprzyja regeneracji dolnego źródła pompy ciepła.

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż efektywne chłodzenie budynku wymaga sporych wydajności powietrza wentylacyjnego. Z tego powodu stworzyliśmy moduł recyrkulacji powietrza, który można dołączać do rekuperatorów EUROS. W ten sposób zwiększamy ilość  chłodnego powietrza przepływającego przez budynek, a zatem zwiększamy zdolność systemu do chłodzenia domu.

13. Czy system rekuperacji może ogrzewać budynek?

System wentylacji mechanicznej opartej o rekuperator EUROS może zostać wyposażony w dodatkowe wymienniki ciepła (typu woda-powietrze, freon-powietrze), które pozwolą na ogrzewanie powietrza nawiewanego, a zatem będą ogrzewały budynek. Jeżeli system rekuperacji ma być jedynym urządzeniem grzewczym w domu, to warto rozważyć rekuperator EUROS z recyrkulacją, który zabezpieczy przed przesuszeniem powietrza w budynku przy długotrwałych mrozach.

Ogrzewanie budynku tylko powietrzem jest zalecane i jednocześnie bardzo komfortowe tylko w budynkach energooszczędnych, które wymagają małej mocy grzewczej. W przypadku budynku nieenergooszczednego, duże zapotrzebowanie na moc wymusza duże strumienie powietrza przepływającego przez budynek i może powodować dyskomfort domowników.

Zachęcamy do zapoznania się z rozwiązaniami systemowymi EUROS dla budynków energooszczędnych i pasywnych. Nasza oferta produktowa obejmuje komfortowe i ekonomiczne rozwiązania łączące ogrzewanie płaszczyznowe w łazienkach (lub innych pomieszczeniach zgodnie z wymaganiami inwestora) wraz z ogrzewaniem powietrznym reszty domu.

14. Jakiej wielkości rekuperator potrzebuję?

Projektując wentylację higieniczną, to znaczy taką, która ma zapewnić liczbę wymian powietrza potrzebną do dobrego samopoczucia (tj. doprowadzić tlen i odprowadzić szkodliwe substancje z budynku), kierujemy się następujacą zasadą:

ilość wymian w zakresie od 0,3 1/h do 0,8 1/h ale nie mniej niż 30m3/h na mieszkańca.

W przypadku domów jednorodzinnych do około 200m2 ta zasada sprawdza się bardzo dobrze. Sytuacja komplikuje się znacząco przy dużych rezydencjach, zamieszkałych przez niewielką liczbę osób. W tego typu budynkach może dochodzić do przesuszenia powietrza w zimie przy jednoczesnym niewystarczającym komforcie w pomieszczeniach, gdzie akurat znajdują się mieszkańcy.

Wymiarowanie systemów dla budynków, w których na każdą osobę przypada duża powierzchnia mieszkalna, wymaga indywidualnego podejścia. To samo dotyczy pomieszczeń o specjalnym przeznaczeniu, np. basenów. Systemy wentylacji opartej o rekuperator EUROS, mające dodatkowo zapewniać ogrzewanie lub chłodzenie budynk,u również wymagają indywidualnego podejścia, zawsze popartego obliczeniami zapotrzebowania na moc.

Zapraszamy do kontaktu z naszym działem projektowym, który chętnie dopasuje rozwiązanie do Państwa indywidualnych potrzeb.

15. Jak steruje się pracą rekuperatora?

Do sterowania rekuperatorami EUROS proponujemy trzy rodzaje dedykowanych sterowników:

 1. najprostszy – manualny trójpozycyjny,
 2. oparty o wyświetlacz dotykowy z możliwością programowania wydajności w przedziałach czasu oraz obsługą by-pass’u,
 3. rozbudowany, który może zostać wyposażony w różnego rodzaju czujniki jakości powietrza (RH, VOC, CO2 itd.) i w pełni automatycznie sterować systemem wentylacji w zależności od jakości powietrza wewnętrznego i zadanych preferencji.

Wybór systemu sterowania zależy od stopnia wyposażenia rekuperatora EUROS oraz upodobań inwestora.

16. Czy system rekuperacji może funkcjonować jednocześnie z wentylacją grawitacyjną?

System rekuperacji opartej o rekuperator EUROS może funkcjonować razem z wentylacją grawitacyjną, ale nie ma to większego sensu. Wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła stosujemy po to, aby obniżyć koszty ogrzewania, zmniejszyć zapotrzebowanie na moc grzewczą oraz poprawić komfort wewnątrz pomieszczeń.

W celu uzyskania maksymalnego efektu cała konstrukcja budynku musi być szczelna. Tylko wtedy cały strumień powietrza przepłynie przez unikalny, wirowo-przeciwprądowy wymiennik ciepła w rekuperatorze EUROS. Jeżeli obudowa budynku jest nieszczelna (jak ma to miejsce w przypadku zastosowania wentylacji grawitacyjnej), to nie jest możliwe zapanowanie nad tym, ile powietrza przepływa przez rekuperator EUROS, a ile wpływa i wypływa ,,bokiem’’ bez odzysku. Zatem efekt stosowania systemu z rekuperatorem EUROS nie będzie w tym przypadku zoptymalizowany, tylko częściowy w stosunku do sytuacji, gdy działa samodzielnie.

17. Czy system rekuperacji można połączyć z pompą ciepła?

Od początku prac projektowych związanych z systemami EUROS kierowaliśmy się ideą integracji systemu rekuperacji i pomp ciepła.

Stworzyliśmy rozwiązania, które umożliwiają wszystkie możliwe tryby współpracy z pompami ciepła, tj. aktywne i pasywne chłodzenie oraz ogrzewanie powietrza nawiewanego. Dodatkowo system rekuperacji można zintegrować ze specjalnymi pompami ciepła (EUROS AQUA), dzięki którym możliwe jest ogrzewanie ciepłej wody użytkowej z powietrza wentylacyjnego.

Zapraszamy do zapoznania się z rozwiązaniami systemowymi EUROS. Kliknij tutaj.

Czy mogę jakoś wykorzystać energię traconą na ogrzewanie powietrza, gdy budynek jest już wykończony, ale bez zastosowania w nim systemu rekuperacji?

Jeżeli w budynku nie ma już miejsca na kanały wentylacyjne, to jedyną możliwością wykorzystania energii bezpowrotnie traconej wraz z wyrzucanym ciepłym powietrzem przez kominy budynku, jest zastosowanie pomp ciepła EUROS AQUA lub EUROS AQUA+, które energię z powietrza wykorzystują do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. To rozwiązanie wymusza obieg powietrza w budynku, bardzo tanio ogrzewa ciepłą wodę użytkową oraz, przy niewielkiej rozbudowie instalacji, może także wspomagać klimatyzację budynku.

Zapraszamy do zapoznania się z kartami katalogowymi pomp ciepła EUROS AQUA i EUROS AQUA+.

18. Czy rekuperacja jest potrzebna w lecie?

Wymiana powietrza w budynku jest potrzebna cały rok. Oczywiście w lecie zdecydowanie chętniej i częściej otwieramy okna. Wydaje się zatem, że wentylacja mechaniczna nie jest aż tak potrzebna. Pamiętać jednak należy o tym, że wentylacja pomieszczeń, z których wyciągamy powietrze, jest konieczna cały czas w pomieszczeniach, w których rzadziej otwieramy okna, czyli w łazienkach, garderobach czy kuchniach. Zatem wyłączanie wentylacji na sezon letni nie jest korzystne. Rekomendujemy, abu pracowała ona przez cały rok.

Inną kwestią jest wydajność wentylacji potrzebnej do zachowania komfortu w lecie. Będzie ona na pewno wyższa niż w zimie, a przy dużych zyskach od nasłonecznienia nawet zdecydowanie wyższa. Jest to sprawa indywidualna i zależy od subiektywnych odczuć domowników oraz bilansu energetycznego budynku. Jeżeli natomiast okna są często otwierane, to wentylacja może chodzić z minimalną wydajnością – tylko taką, aby zapewnić wentylację łazienek i toalet.

19. Czy mając system rekuperacji można otwierać okna?

Wiele osób planując budowę domu z systemem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z trwogą myśli o tym, że nie będą już mogli otwierać okien. Jest to absolutna nieprawda.

W ciągu sezonu zimowego, dzięki efektywnej wentylacji i ciągłemu dopływowi świeżego powietrza, większość użytkowników zapomina o przyzwyczajeniu do otwierania okien. W tradycyjnym budownictwie wyposażonym w wentylację grawitacyjną, okna były otwierane po to, aby zapewnić komfort świeżego powietrza. W przypadku rozwiązań opartych o rekuperator EUROS komfort jest standardem bez względu na to, czy okno jest otwarte czy nie. Częste otwieranie okna w zimie wiążę się oczywiście z dużymi rachunkami za energię oraz z dyskomfortem zimnych strumieni powietrza, ale to już jest wybór Inwestora.

W pozostałą część roku otwieranie okien jest nawet zalecane. Np. w upalane lato standardowe systemy wentylacji w rekuperatorze EUROS, projektowane tylko na higieniczną wymianę powietrza, mogą nie zapewnić komfortu wewnątrz. Wynika to z tego, że przy wyższych temperaturach lepiej czujemy się przy większych przepływach powietrza wokół skóry. To pozwala nam się lepiej chłodzić. Ale nawet w lato warto okna otwierać mądrze.

W ciągu dnia, kiedy na zewnątrz jest gorąco, zdecydowanie lepiej jest zostawić okna zamknięte. Gorące powietrze nie będzie dostawało się do środka i nie będzie ogrzewać domu, a rekuperator EUROS zapewni wystarczającą ilość świeżego powietrza o temperaturze zbliżonej do temperatury wewnętrznej. Z kolei w nocy, gdy na zewnątrz jest chłodniej, warto otworzyć okna aby wyprowadzić na zewnątrz energię zgromadzoną w ciągu dnia. Jest to szczególnie efektywne przy ciężkiej konstrukcji budynku.

Można zatem powiedzieć, że otwieranie okien jest w wielu przypadkach uzupełnieniem systemów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Pamiętajmy też, że otwieranie okien nawet w lecie może nie być korzystne, np. w pobliżu ruchliwej ulicy lub urządzeń emitujących hałas. Wtedy system rekuperacji jest niezastąpiony, bo w dyskretny i nieuciążliwy sposób dostarcza świeże powietrze.

Warto dodać, że rekuperacja może uratować nas też przed inwazją komarów czy muszek, ponieważ filtr powietrza nie przepuści insektów do wnętrza domu.

Jeżeli z założenia okna nie będą mogły być otwierane w ciągu ciepłej części roku, warto to uwzględnić przy projektowaniu i zwiększyć maksymalną, możliwą do uzyskania liczbę wymian powietrza w budynku. Wartym rozważenia jest również uwzględnienie jakiejś formy ochładzania powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Będą to dwa czynniki znacząco podnoszące komfort mieszkańców w upalne dni.

20. Co się stanie, gdy nie ma prądu?

Wyłączenie prądu powoduje oczywiście zaprzestanie działania systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła tak jak i wszystkich innych systemów grzewczo-chłodniczych budynku. W takiej sytuacji należy rozszczelnić okna, czyli stworzyć sytuację, jaką mamy przy wentylacji grawitacyjnej.

Trzeba pamiętać, że takie sytuacje są mimo wszystko rzadkie i nawet kilkugodzinne wyłączenie prądu nie obniży znacznie naszego komfortu. Faktem jest, że nasi klienci najczęściej wtedy doceniają działanie systemu wentylacji z rekuperatorem EUROS, bo w pomieszczeniach robi się duszno.

Powyższa sytuacja uświadamia nam, że zalecane jest, aby w każdym pomieszczeniu znajdowało się co najmniej jedno okno, które w razie konieczności można otworzyć lub uchylić.