Produkty Euros Energy w programie PolSEFFProdukty Euros Energy w programie PolSEFF

Produkty EUROS ENERGY zostały zarejestrowane na liście LEME i objęte są 10% premią inwestycyjną w przypadku jego sfinansowania w ramach PolSEFF.

Co to jest programie PolSEFF?

PolSEFF jest programem stworzonym przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, który przeznaczył na niego 150 mln EURO. Jego głównym celem jest podniesienie efektywności energetycznej oraz zwiększenie zastosowania energii ze źródeł odnawialnych pośród małych i średnich przedsiębiorstw i w ten sposób zwiększanie jego konkurencyjności.

W Polsce program realizowany jest za pośrednictwem pięciu instytucji finansowych: banku BGŻ, banku Millennium, Millennium Leasing, BNP Paribas, BNP Paribas Leasing Solutions oraz BZ WBK Finanse & Leasing. 

Za ich pośrednictwem przedsiębiorcy, którzy planują w swoich przedsiębiorstwach zrealizować inwestycje poprawiające ich efektywność energetyczną będą mogli uzyskać finansowanie inwestycji w formie kredytu lub leasingu w wysokości do 1 mln EURO.

Wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców jak również producentów i firmy dystrybucyjne zapraszamy do kontaktu.

Więcej informacji na http://www.polseff.org/pl/leme