Dofinansowania

EnergyStore

 

Euros Energy Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

„EnergyStore: Kształtowanie profilu zapotrzebowania na moc elektryczną przy jednoczesnej oszczędności zużycia energii i jej kosztu bez ingerencji w profil zapotrzebowania na energię użytkową”

Celem projektu jest opracowanie i demonstracja działania kompleksowego, inteligentnego układu sterującego wraz z elementami wykonawczymi, umożliwiającymi optymalizację profilu zapotrzebowania na energię, skojarzonego z mechanizmem DSR dla przedsiębiorstw wykorzystujących chłodnie lub mroźnie składowe.

Zgodnie z prognozą zapotrzebowania na energię elektryczną, w Polsce należy się spodziewać ograniczeń dostaw energii w najbliższych latach. Problem dysproporcji popytu i podaży jest jeszcze bardziej widoczny przy analizie przebiegów dobowych zużycia energii elektrycznej gdzie wyraźnie widać szczyty dzienne i doliny w nocy. Szczególnie krytyczna sytuacja występuje w lecie gdy moce wytwórcze i możliwości sieci przesyłowych są ograniczone ze względu na wysokie temperatury, przy jednoczesnym dużym zapotrzebowaniu na energię pobieraną przez systemy chłodnicze.

Opracowywane rozwiązanie jest wysoce innowacyjne oraz proekologiczne – dzięki zwiększeniu efektywności i optymalizacji zapotrzebowania na energię w oparciu o idee zrównoważonego gospodarowania zasobami.

W przyszłości oferowany układ może pociągnąć szereg zmian nie tylko w sektorze spożywczym, ale być również inspiracją dla innych małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce lub w całym regionie europejskim. Przewiduje się, że użytkownicy w bardziej świadomy sposób będą zarządzać infrastrukturą przy zrozumieniu reguł rządzących rynkiem energii.

Spodziewane efekty wdrożenia projektu:

  • zwiększenie funkcjonalności i użyteczności systemów EMS dla małych i średnich zakładów przemysłowych
  • unowocześnienie istniejących systemów – zrównoważone wykorzystanie zasobów
  • udoskonalenie technologii  pomp ciepła wykorzystujących płytka geotermię
  • optymalizacja procesu sterownia chłodniami i mroźniami
  • ochrona środowiska naturalnego – redukcja emisji oraz oszczędność energii

 

Wartość projektu: 9 507 499,02 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 7 341 784,71 zł

Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

Euros Energy Sp. z o.o. zakończyła realizację projektu pt. „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. DOTACJE NA INNOWACJE

6 Oś Priorytetowa – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Działanie 6.1 – Paszport do eksportu

Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych

Lider Euros Energy Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Opracowanie technologii wytwarzania kompaktowego ogrzewacza ciepłej wody użytkowej z pompą ciepła” w ramach programu Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych, współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Archiwum

Ogłoszenia starsze niż 90 dni znajdują się w archiwum.

Zapytanie ofertowe nr 1/2/2017 z dnia 16.02.2017, godz. 8:00

Euros Energy Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert na realizację określonego poniżej zakresu zadań w projekcie, którego realizacja planowana jest w ramach konkursu 7/1.2/2016_IUSER

  Pobierz plik

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2016 z dnia 15.12.2016, godz. 8:00

Euros Energy Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert na realizację określonego poniżej zakresu zadań w projekcie, którego realizacja planowana jest w ramach konkursu 7/1.2/2016_IUSER

  Pobierz plik